FESTIVAL ČAKAVSE BESEDI

28. 8. 2015.

DSC_4922_01

DSC_4931

Ženska klapa Sv.Jelena Dramalj

Festival čakavske besedi va Crkvenice

Pasanu šetemanu petak večer Crkvenica je dobila 1. Festival čakavske besedi. Vredni člani Katedre Čakavskoga sabora “Kotor”Crkvenica pripravili su na crkveničken lipen trgu večer za pamćenje. Slavila se je čakavska beseda krozi kanat, tanac, recitacije. Navrezale su se jedna za drugun naše lipe domaće besedi kot biseri na kolajnice na oduševljenje se sile ljudi ki su to dogajanje popratili, lipo pozdravljeni od predsjednice Ksenije Car Ilić i voditelja srdačnoga Alena Polića ki nas je kroz program peljal i lipo svoji kanti kantal.

Ko uvod va program nastupili su otac i sin Slavko i Marijan Matejčić zasopli lipo na tanko i debelo sopeli ča su neki prvi put doživeli va Crkvenice. Mladi šesni Gracijan Čop zakantal je svoju napisanu i uglazbljenu pjesmu – Crkvenice moja si mat – svojevrsnu himnu Crkvenice. Mići čakavčići Noa, Lorenzo, Ida i Ena zi naše dve osnovne školi recitirali su pjesmice Draga Gervea i domaćega pjesnika pokojnoga Ivančić Željka – Ivanjice – Pipu i Ribarice. Zaten su lahkoga koraka i zi sega guta zakantale i zatancale Primorčicu – KUD Lisinski – va lipeh crkveniškeh nošnjah, pa gospe veloga iskustva va starinskemi napjevam – “Vinodolke” zi Triblja. Mladen Barac, pjesnik zi Griškoga kraja je svojen mehken ČA opjeval Crkveničku hartulinu, spametil se na negdanje ljubavi i stare ribarice. Na jedan novi svojstven način kantal je i Giovanni Jakovac, Crkveničan ki je scensken nastupon i pjesmami na čakavštine domaće meštrice od čakavske besedi i osvojil publiku, a Alen Polić svojun Žažarun steplil publiku, a svojen šesnen stason i glason kantale su i Silvija Mužević – pjesmun Morčić i Željka Brdar – Pismun ti me jubi.
Kanat za kanton zvonil je va tu lipu crkveničku teplu noć zi grla ženske klapi Sveta Jelena -Dramalj i zbora KUD-a” Neven”Selce i mešal se z onestemi ki su va gledališću guštali skoro ne dišuć od lipoti i onesteteh – furešti ki su pasevali , zastali, gljedali, morda niš nisu kapili ma su videli lipotu crkveniške nošnji va punen sjaju. Nikada ni na kupu bilo tuliko lipote naše čakavske besedi kot tu večer. Zvonilo je naše ČA trgon, porton, prišle su besedi do uha kipa staroga ribara, do sake barki, palmi i rožice se do balustradi.

Si kuntenti, govorili su ljudi – Da Bog da i kletu, aš ovo je bil fetivi festival čakavske besedi. Ki ni bil neka mu bude žal . Do kletu !

Slavica Car Frišova